تاکسی فروش
 • افزودن به علاقه‌مندی 335 بازدید 3,400,000,000 تومان

  پژو۴۰۵ تاکسی گردشی

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 193 بازدید 85,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 239 بازدید 250,000,000 تومان

  سمندef7

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 43 بازدید 310,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 781 بازدید 167,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 831 بازدید 270,000,000 تومان

  فروش تاکسی پژو 405 صفر

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1118 بازدید 80,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 224 بازدید 85,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 465 بازدید 195,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 179 بازدید 130,000,000 تومان

  فروش تاکسی پژو روا

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 154 بازدید 230,000,000 تومان

  فروش تاکسی سمند

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2188 بازدید 180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 718 بازدید 280,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 890 بازدید 160,000,000 تومان