تاکسی فروش
تاکسی فروش

تماس با ما

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم آگاه کنید، با سامانه تاکسی فروش صحبت کنید. برای اینکار می‌توانید از صفحه‌ی پشتیبانی و قوانین تاکسی فروش استفاده کنید.

برای حذف آگهی‌هایی که با شماره‌ی موبایل یا ایمیل شما ثبت شده است، به صفحه‌ی مدیریت آگهی مراجعه کنید. همچنین در صورت ایجاد مزاحمت برای شما، می‌توانید با تماس با شماره پشتیبانی تاکسی فروش 02128424893 تماس گرفته و موضوع را از آن طریق پیگیری کنید.