تاکسی فروش
 • افزودن به علاقه‌مندی 120 بازدید 1,234,567,890 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 86 بازدید 300,000,000 تومان

  تاکسی پژو glx 405

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 325 بازدید 270,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 1,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2104 بازدید 55,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 846 بازدید 90,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 244 بازدید 280,000,000 تومان

  فروش تاکسی سمند

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2200 بازدید 220,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 156 بازدید 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2371 بازدید 120,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 262 بازدید 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 161 بازدید 480,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 341 بازدید 97,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 905 بازدید 380,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 4667 بازدید 1,200,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 566 بازدید 410,000,000 تومان