تاکسی فروش
 • افزودن به علاقه‌مندی 106 بازدید 195,000,000 تومان

  تاکسی EEF7

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 663 بازدید 38,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 694 بازدید 1,050,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2989 بازدید 36,000,000 تومان

  فروش تاکسی پراید مدل 86

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 351 بازدید 1,050,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 747 بازدید 43,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 767 بازدید 170,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1671 بازدید 90,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 325 بازدید 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1096 بازدید 180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1166 بازدید 72,000,000 تومان

  فروش تاکسی پژو مدل 96

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 929 بازدید 155,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 431 بازدید 200,000,000 تومان