تاکسی فروش
 • افزودن به علاقه‌مندی 485 بازدید 38,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 464 بازدید 1,050,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2115 بازدید 36,000,000 تومان

  فروش تاکسی پراید مدل 86

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 269 بازدید 1,050,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 555 بازدید 43,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 520 بازدید 170,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 260 بازدید 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1081 بازدید 90,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 793 بازدید 180,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 916 بازدید 72,000,000 تومان

  فروش تاکسی پژو مدل 96

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 699 بازدید 155,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 331 بازدید 200,000,000 تومان