تاکسی فروش
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 132 بازدید 290,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 134 بازدید 160,000,000 تومان

  فروش تاکسی 405 مدل 1395

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 79 بازدید 90,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 343 بازدید 130,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 230 بازدید 3,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 705 بازدید 140,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 544 بازدید 160,000,000 تومان

  فروش تاکسی پژو 405 خطی

  12 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 281 بازدید 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 828 بازدید 84,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 238 بازدید 225,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 355 بازدید 240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 201 بازدید 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 271 بازدید 110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 153 بازدید 170,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 116 بازدید 160,000,000 تومان