تاکسی فروش
 • افزودن به علاقه‌مندی 347 بازدید 240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 870 بازدید 290,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 459 بازدید 160,000,000 تومان

  فروش تاکسی 405 مدل 1395

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 469 بازدید 90,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 845 بازدید 130,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 615 بازدید 3,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 998 بازدید 140,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 799 بازدید 160,000,000 تومان

  فروش تاکسی پژو 405 خطی

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 543 بازدید 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1085 بازدید 84,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 551 بازدید 225,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 899 بازدید 240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 343 بازدید 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 446 بازدید 110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 276 بازدید 170,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 224 بازدید 160,000,000 تومان