تاکسی فروش
 • افزودن به علاقه‌مندی 188 بازدید 240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 491 بازدید 290,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 282 بازدید 160,000,000 تومان

  فروش تاکسی 405 مدل 1395

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 333 بازدید 90,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 605 بازدید 130,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 381 بازدید 3,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 847 بازدید 140,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 664 بازدید 160,000,000 تومان

  فروش تاکسی پژو 405 خطی

  1 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 398 بازدید 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 952 بازدید 84,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 403 بازدید 225,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 608 بازدید 240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 263 بازدید 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 363 بازدید 110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 203 بازدید 170,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 181 بازدید 160,000,000 تومان