تاکسی فروش
 • افزودن به علاقه‌مندی 631 بازدید 240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1270 بازدید 290,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 696 بازدید 160,000,000 تومان

  فروش تاکسی 405 مدل 1395

  2 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 734 بازدید 90,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1281 بازدید 130,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1406 بازدید 3,100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1296 بازدید 140,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1093 بازدید 160,000,000 تومان

  فروش تاکسی پژو 405 خطی

  3 سال قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 765 بازدید 100,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1408 بازدید 84,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 871 بازدید 225,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1312 بازدید 240,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 496 بازدید 150,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 596 بازدید 110,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 410 بازدید 170,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 308 بازدید 160,000,000 تومان